"8"

3D-design, modelling and production of sculptures for artist Signe Johannesen.

Signe Johannessen: Genom att ge liv åt det döda ställer jag tanken på en framtida eller parallell evolution på sin spets. Jag ser framför mig en värld av hybrida skapelser, där tekniska komponenter kombineras med organiska former i objekt som skulle kunna vara framtida efterlämningar. Det är viktigt för mig att skapa en känsla av igenkännande i formen, som är en visuell metod för att sänka garden hos betraktaren och ställa frågan genom kroppslig förnimmelse. Det är också fallet, folk känner igen det och tycker att det redan finns. - Jag har inga ideer innan, - som person är jag inte teoretisk. Jag arbetar mycket fysiskt och vill tilltala det emotionella inom betraktaren. Under arbetetets gång visar det sig om det har blivit en djuptgående process och en metamorfos i ett konstnärskap.

Signe lyfter varsamt fram några av de sköra konstobjekten ur sina lådor. Man kan inte annat än häpna över dessa snillrika skapelser; en mutation mellan det som liknar mänskliga organ - eller också blötdjur och amöbor, parat med elektronisk utrustning, minneskort och sladdar. I en monter vilar en rad ryggkotor i olika storlekar, annars identiska, en mekanisk upprepning, utan den formförvandling, metamorfos, som finns i det organiska. Det vi ser är en värld av perfektion och steril vithet. En frusen skönhet, som väcker fasa, men kanske också en smula empati? De bisarra hybriderna kan upplevas som "söta" i sitt hjälplösa, stumma försök att gestalta ett stycke liv. 

© 2016 by Axel Undall.