Contamination of Evidence

3D-design, modelling and production of sculptures for artist Signe Johannesen.

 

I Contamination of Evidence producerade konstnären objekt i 3D print som hon lät museets arkeologer undersöka och beskriva utifrån sina metoder. Detta skedde som en interaktion mellan publiken, museets arkeologer och Johannessen. I denna performance signerades objekten av arkeologerna, objekten lades sedan in i historiska museets samlingar. Konstnärens fascination låg i att synliggöra museets definitionsmakt och vilka följder det har för vårt gemensamma historieberättande.

Genom att placera fragment av ett fiktivt objekt, en 3D-utskriven skulptur med okänd funktion, i händerna på arkeologen presenteras ögonblicket då vi utmanas att förstå det vars betydelse vi ännu inte känner till. Samtidigt ställs frågor om urval och samlande, om museets och arkeologernas makt och uppgift.

© 2016 by Axel Undall.